Live stream Ocean floor exploring

NA 149
Exploring Deep Sea Habitats Near Kingman Reef & Palmyra Atoll
May 16 – June 14, 2023 De Amerikaanse wateren rond Kingman Reef en Palmyra Atoll zijn de thuisbasis van enkele van de meest ongerepte mariene ecosystemen op aarde. Hoewel recente expedities onze basiskennis van de diepwaterbronnen van deze regio hebben vergroot, blijven grote gebieden volledig onontgonnen, met name gebieden ten noorden van de Kingman / Palmyra-eenheid van PRIMNM. Meer weten? NA149 Nautilus Live
NA 149 Kanaal 2: R.O.V.

Mid-Pacific Mapping Noordwaarts  16 – 24 juni 2023 NA150 Nautilus Live

Deze expeditie is een zeebodemkarteringstransit die de E/V Nautilus van de Centrale naar de Oostelijke Stille Oceaan brengt. Deze negendaagse cruise begint in Honolulu en eindigt in Sidney (British Columbia) en maakt gebruik van de diepwaterkarteringsmogelijkheden van E / V Nautilus om eerder onbekende zeebodem in kaart te brengen tijdens de transitroute. Verzamelde bathymetriegegevens zullen worden gebruikt om hiaten in het in kaart brengen van de zeebodem binnen en buiten de Amerikaanse EEZ op te vullen en daarmee de prioriteiten van Seabed 2030 en de Amerikaanse nationale strategie voor het in kaart brengen, verkennen en karakteriseren te ondersteunen.