Introductieduiken / Schnuppertauchen

Een introductieduik is een kennismaking met het ademen van perslucht onderwater. Na een uitleg over de regels van het duiken met perslucht en de materialen die we daarvoor nodig hebben, wordt een ieder daarna de gelegenheid geboden om gedurende +/- 30 minuten een persluchtduik te maken in een leuke duikplas in de omgeving van de duikschool. Na afloop ontvangt elke deelnemer een leuke herinnering in de vorm van een certificaat.
Waaraan moet je voldoen om hieraan te kunnen deelnemen:

  • 12 jaar, of ouder
  • Goede gezondheid
  • Lezen/ondertekenen verklaring persluchtduiken
  • Bij minderjarige toestemming/begeleiding van een v/d ouders
  • Alleen mogelijk in de periode juni t/m september

KOSTEN: introductieduik in het buitenwater € 45,00 p/p.

AANMELDEN: introductieduiken via +31 653972827 of via het contactformulier .

BEVESTIGING: Na aanmelden krijgt u een bevestiging via de mail.

EXTRA’S: De introductieduiken zijn als cadeaubon verkrijgbaar. Leuk als cadeau voor een verjaardag !!  🙂
Op verzoek kan er een fotoserie of video-opnames worden gemaakt ook onderwater, als herinnering. Prijzen op afspraak.

Schnuppertauchen

Ein Einführungstauchgang ist eine Einführung in das Atmen von Druckluft unter Wasser. Nach einer Erläuterung der Regeln des Tauchens mit Druckluft und der Materialien, die wir dafür benötigen, wird jedem dann die Möglichkeit geboten, einen Drucklufttauchgang für +/- 30 Minuten in einem schönen Tauchsee in der Nähe der Tauchschule zu machen. Anschließend erhält jeder Teilnehmer eine schöne Erinnerung in Form eines Zertifikats. Was müssen Sie erfüllen, um daran teilnehmen zu können:

  • 12 Jahre oder älter
  • Wohlbefinden
  • Deklaration Drucklufttauchen lesen/unterschreiben
  • Im Falle einer geringfügigen Einwilligung / Anleitung eines Elternteils
  • Nur in der Zeit von Juni bis September möglich

KOSTEN: Einführung Tauchgang im Freiwasser € 45,00 p/P.

ANMELDUNG: Einführung Tauchgänge über +31 653972827 oder über das Kontaktformular .

BESTÄTIGUNG: Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail.

EXTRA'S: Die Einführungstauchgänge sind als Geschenkgutschein erhältlich. Schön als Geschenk zum Geburtstag!!  

Auf Wunsch können eine Fotoserie oder Videoaufnahmen auch unter Wasser gemacht werden, zur Erinnerung. Preise nach Vereinbarung.